Sara Žiljak

Administrativno financijski djelatnik

Sara Žiljak rođena je 01. rujna 1988. u Zagrebu. Živi u Zaprešiću.

ZANIMANJE I STRUČNA SPREMA

  • ekonomist za financije (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

  • stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.)

  • upravni referent (SSS)

 

RADNO ISKUSTVO

  • administrativni studentski poslovi tijekom studija te volontiranje u Centru za mladež Zaprešić

 

DODATNE EDUKACIJE

  • osnove financija za organizacije civilnog društva

  • izrada proračuna za EU- projekte

  • edukacija analitičkih i zagovaračkih vještina za OCD

 

OSOBNE KARAKTERISTIKE

  • razvijene komunikacijske i socijalne vještine, organiziranost, kreativnost, inovativnost, fleksibilnost, znanje stranih jezika

OSTALO

  • voli putovanja i životinje