DOKUMENTI

Financijski plan Udruge za 2022. godinu pogledati ovdje

Godišnji plan i program rada Udruge za 2022. godinu pogledati ovdje

Financijski plan Udruge za 2021. godinu pogledati ovdje.

Opisni plan i program Udruge za 2021. godinu pogledati ovdje.

Godišnji narativni izvještaj Udruge za 2021. godinu pogledati ovdje

Financijsko izvješće i bilanca Udruge za 2021. godinu pogledati ovdje

Bilješke uz financijsko izvješće Udruge pogledati ovdje

Godišnji plan i program Udruge za 2020. pogledajte ovdje.

Godišnji izvještaj za 2020. preuzmite ovdje.

Financijski plan Udruge za 2020. pogledajte ovdje.

Financijski izvještaj Udruge za 2020. nalazi se ovdje.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. pogledajte ovdje.

Bilješke uz financijski izvještaj pogledajte ovdje.

Financijski izvještaj za 2019. pogledajte ovdje.

Godišnji izvještaj po projektima za 2019. pogledajte ovdje.

Godišnji plan udruge za 2019. pogledajte ovdje.

Financijski plan Udruge za 2019. pogledajte ovdje.

Godišnje izvješće o radu Udruge za 2018. pogledajte ovdje.

Financijsko izvješće Udruge za 2018. pogledajte ovdje.

Bilancu Udruge za 2018. pogledajte ovdje.

Bilješke uz financijsko izvješće Udruge za 2018. pogledajte ovdje.

Godišnji plan udruge za 2018. pogledajte ovdje.

Financijski plan Udruge za 2018. pogledajte ovdje.

Godišnje izvješće o radu Udruge za 2017. pogledajte ovdje.

Financijsko izvješće Udruge za 2017. pogledajte ovdje.

Bilancu Udruge za 2017. pogledajte ovdje.

Bilješke uz financijsko izvješće Udruge za 2017. pogledajte ovdje.

Strateški plan Udruge od 2017-2020. i Operativni plan za 2017. pogledajte ovdje.

Godišnji plan i program Udruge za 2017. godinu  pogledajte ovdje.

Financijski plan Udruge za 2017. godinu  pogledajte ovdje.

Godišnje izvješće o radu Udruge za 2016. pogledajte ovdje.

Financijsko izvješće i bilancu Udruge za 2016. pogledajte ovdje.

Bilješke uz financijsko izvješće Udruge za 2016. pogledajte ovdje.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti pogledajte ovdje.

Plan i program rada za 2016. godinu pogledajte ovdje.

Financijski plan za 2016. pogledajte ovdje.

Revizorski izvještaj za 2015. pogledajte ovdje..

Narativno izvješće o radu Centra za 2015. pogledajte ovdje.

Financijsko izvješće za 2015. pogledajte ovdje.

Bilancu za 2015. pogledajte ovdje.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2015. pogledajte ovdje.

Plan i program rada za 2015. pogledajte ovdje

Narativno izvješće o radu od 1.1.2014.-31.12.2014. pogledajte ovdje

Financijsko izvješće i bilanca za 2014. pogledajte ovdje

Plan i program rada u 2014. pogledajte ovdje

Opis predloženih programa za 2014. pogledajte ovdje

Narativno izvješće o radu Centra od 1.1.2013.-31.12.2013. pogledajte ovdje

Financijsko izvješće i bilanca 2013.g. pogledajte ovdje

Okvirni operativni plan rada za 2013.pogledajte ovdje

Opis predloženih programa za 2013.pogledajte ovdje

Statut Centra za mladež Zaprešić. PDF pogledajte ovdje

Strateški ciljevi Centra za mladež Zaprešić od 2013-2015.pogledajte ovdje

Skupština Centra za mladež Zaprešić 2013. PPT preuzmite ovdje, a PDF preuzmite ovdje

Strateški plan Centra za mladež Zaprešić od 2013-2015. PDF preuzmite ovdje

Izvješće o programskim aktivnostima od 1.1.2012.-31.12.2012. pogledajte ovdje

Financijsko izvješće za 2012. pogledajte ovdje