Novosti

Moj brat, moja sestra

Filmovi i serije ponekad iskrivljeno prikazuju psihičke bolesti. Tako nerijetko shizofreniju prikazuju kao disocijativni poremećaj

Što čini tvoje navike?

  Navike se mogu definirati kao skup ustaljenih ponašanja koja su automatizirana. Primjerice, pranje lica,

Ljetni debatni klub

LJETNI DEBATNI KLUB Trajanje: 18.-22.7.2022. 16-17:30h Dob: od završenog 8. razreda do 4. razreda srednje

Scroll to Top