Klaudia Devčić Majerić

Voditeljica Centra za mladež Zaprešić

Klaudia Devčić Majerić rođena sam 11. prosinca 1971.godine u Gospiću. Živim u Zagrebu od 1990. godine.

ZANIMANJE I STRUČNA SPREMA

 • Diplomirana socijalna radnica

RADNO ISKUSTVO

 • 20 godina savjetodavno-edukativnog rada na raznim projektima i programima sa djecom, mladima i njihovim obiteljima te osobama s invaliditetom (Program Modifikacija ponašanja putem igre «MPPI» , projekti «Putovanje kroz igru i znanje», «Rad s djecom prognanika i izbjeglica obuhvaćenih osnovnoškolskim obrazovanjem i teškoćama u adaptaciji na novu školsku sredinu» te „Vision of hope“)

 • Supervizijski rad (projekti Dobar-bolji- najbolji i VOZI)

 • Odjel za odnose s javnošću Udruga “Igra”

 • Centar za mladež Zaprešić od 13.10.2004. do danas radim kao voditeljica Centra za mladež u Zaprešić.

DODATNE EDUKACIJE

 • završeni praktičar NLP-ja ( Neurolingvističko programiranje)

 • druga godina poslijediplomskog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu

 • tehnike trenerske metodologije- TREF

 • niz edukacija vezanih za jačanje kapaciteta u civilnom sektoru

 • niz edukacija vezanih za struku socijalnog rada

OSOBNE KARAKTERISTIKE

 • odgovorna, snalažljiva, komunikativna, kreativna, organizirana, elokventna, aktivna, savjesna, odlično funkcioniram kao dio tima i kao individualac, brzo učim i imam široko polje interesa, visoko motivirana u radu i u unaprijeđivanju rada.

OSTALO

 • udata sam i majka dvoje djece (Laura i Juraj)

 • volim se kreativno izražavati -dekupage tehnika, izrada nakita i ukrasa od pertlica, žice i konca, izrada raznik ukrasa od kreativnog i neoblikovanog materijala.