Prevencija neprihvatljivog ponašanja darovite djece

Program se provodi s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja darovite djece. Primijećeno je da se visoka inteligencija darovitog djeteta u neprikladnom tretmanu okoline može okrenuti protiv njega samoga i društva što se očituje kroz različite oblike neprihvatljivog ponašanja i slabiji školski uspjeh. Stoga je važno darovitoj djeci osigurati mogućnost zadovoljenja njihovih potreba kroz odgojno-obrazovne potpore (organiziranje izvannastavnih aktivnosti, tj. radionica u skladu s njihovim izraženim interesima i talentima).


Osnovna aktivnost programa su radionice za darovitu djecu koje se održavaju jednom tjedno u trajanju od dva sata. Osim intenzivnog grupnog rada s djecom, program obuhvaća i sljedeće aktivnosti: roditeljski sastanci, edukacije za roditelje, supervizije za provoditelje aktivnosti, edukacije učitelja, nastavnika i odgajatelja, izleti, sudjelovanja na festivalima, utakmicama i turnirima.
Izravni korisnici projekta su darovita djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, njihovi roditelji, odgajatelji i nastavnici. U program je u 2011. godini bilo uključeno 32 darovite djece koja su izdvojena iz opće poplacije na temelju identifikacije od strane odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika vrtića i osnovnih škola. Osim same djece izravni korisnici su i njihovi roditelji te odgajatelji, učitelji i nastavnici.

Scroll to Top