Search
Close this search box.

Tribo moderna

TRIBO MODERNA“ – prevencija nasilja među djecom putem capoeire

Projekt osmišljen s ciljem širenja i promoviranja kulture mira i nenasilja u lokalnoj zajednici putem plesno borilačke vještine Capoeire.

Provedba projekta pridonosi prevenciji nasilja među učenicima osnovne škole

Provedbom projektnih aktivnosti ostvarujemo sljedeće rezultate:

  • Provedena kampanja tolerancije
  • Povećane vještine nenasilnog rješavanja sukoba korisnika projekta
  • Povećano socijalno uključivanje korisnika projekta
  • Povećana senzibiliziranost i informiranost građana o toleranciji različitosti

Osnovne programske aktivnosti su:

Treninzi capoeire za djecu u koji se osim fizičkog dijela treninga protežu i principi capoeire te filozofija koja promovira jednakost, suradnju i važnost grupe kao podrške («moderno pleme»), a u capoeira igri kroz nadmudrivanje pokretima djeca uče kako kontrolirati negativne emocije i izraziti ih na prihvatljiv način, kako na provokaciju ostati smiren, kako biti svoj a pritom uvažavati suigrača.

Djeca su aktivni sudionici treninga tako da na početku godine zajedno sa voditeljima kreiraju pravila i posljedice, a tijekom godine i dio treninga (vode zagrijavanje, osmišljavaju igre za pojedine dijelove treninga). Treninzi uključuju edukativne igre bazirane na principima neformalnog učenja, gdje se elementi capoeire koriste kao sastavni dio igara, a svaku igru prati razgovor o određenoj temi. Teme obrađuje se kroz jedan ili dva mjeseca te će kroz godinu sve grupe proći sljedeće teme: upoznavanje, pravila ponašanja, grupna povezanost, odnos prema sebi i drugima, tolerancija i prihvaćanje različitosti, samokontrola i nenasilno rješavanje sukoba.

Edukativne radionice za razrede provoditi će jednom mjesečno u osnovnim školama koje su partneri u Zagrebu i i Zaprešiću za razredna odjeljenja za koje stručni suradnici škole procijene da su u potrebi. Radionice će se provoditi jednom mjesečno na satovima razrednika sa temama Tolerancija i prihvaćanje različitosti i nenasilno rješavanje sukoba, a u radionicama će se koristiti elementi capoeire , sportskih aktivnosti i neformalnih metoda učenja kao dio edukativnih igara. Osim korisnika koji su uključeni u treninge capoeire, direktni korisnici projekta biti će i pojedina razredna odjeljenja

Edukativne radionice za roditelje – Većina istraživanja pokazuje da je uloga obitelji jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na pojavu nasilja među djecom. Obitelj je prva okolina u kojoj stječu iskustvo odnosa s drugima, kao i primarni izvor podrške i učenja. Edukativne radionice za roditelje provode prof. psihologije i socijalne pedagogije. Tijekom trajanja projekta održat će se po četiri edukativne radionice za roditelje koje imaju za cilj jačati zaštitne čimbenike za pojavu nasilja među djecom. Kroz radionice će se obraditi teme: Identitet, stereotipi i predrasude, Komunikacijske vještina te Tehnike i metode rješavanja sukoba.

Grupno savjetovanje za roditelje– Grupno savjetovanje za roditelje provode prof. psihologije i socijalne pedagogije. Tijekom savjetovanja će se izmjenjivati informacije o djeci te će roditelji iznositi specifične teme i probleme. Grupni susreti će roditeljima omogućiti  iskustvo učenja iz vlastitih primjera i primjera drugih roditelja te povećanje kreativnosti u pronalaženju rješenja kroz primjere drugih roditelja. Grupne radionice će se odviti 5 puta po školi tijekom trajanja projekta.

Individualno savjetovanje za roditelje- Individualno savjetovanje za roditelje provode prof. socijalni pedagozi. Na početku projekta će se s roditeljima dogovoriti plan rada i ciljevi za svako pojedino dijete. Na kraju projekta s roditeljima će se provjeriti stupanj postizanja ciljeva. Roditelji će imati mogućnost dodatnog individualnog savjetovanja ukoliko tijekom trajanja projekta naiđu na poseban problem ili prepreku. Procjenjujemo da će se tijekom trajanja projekta odviti minimalno 30 individualnih savjetovanja u svakoj županiji.

Individualni rad volontera s djecom predstavlja rad s 8 korisnika za koje se procijeni da im je potrebna dodatna pomoć i podrška u odrastanju. Volonteri su studenti viših godina fakulteta humanističkog usmjerenja. Volonteri će se sastajati s djecom tri puta mjesečno u trajanju od 1,5 do 2 sata (minimalno 5 sati mjesečno) i raditi će s djecom na postizanju njihovih individualnih ciljeva. Uvođenjem volontera u socijalni prostor djeteta, ono dobiva širu mrežu socijalne podrške, model i uzor za poželjna ponašanja te dodatni individualni nadzor i podršku. Volonter će minimalno jednom mjesečno dolaziti i na trening djeteta te razmjenjivati informacije o djetetu s trenerima, roditeljima, razrednicima i stručnim suradnicima u školi. Volonterima će biti omogućeno besplatno uključivanje u treninge capoeire za mlade, što predstavlja dodatnu vrijednost individualnog rada gdje je volonter pripadnik istog capoeira kluba («plemena») koji povremeno sudjeluje i u treninzima s djetetom i capoeira igri, a uz to u školi ili djetetovom domu radi na postizanju određenih ciljeva s djetetom

Supervizije i edukacije volontera i izvoditelja aktivnosti – supervizije se odvijaju jednom mjesečno u trajanju od dva sata i omogućiti će volonterima i izvoditeljima prostor u kojem će moći promišljati o svom radu, a za cilj imaju pružiti podršku i prostor za učenje. Volonteri i izvoditelji će tijekom sudjelovanja na projekti imati organizirane i 3 cjelodnevne edukacije iz područja psihosocijalnog rada s djecom s ciljem profesionalnog usavršavanja.

Pripremne i organizacijske aktivnosti uključuju učestalu razmjenu informacija između svih izvoditelja projekta, djelatnika škola i volontera. Sadržaj aktivnosti prilagođava se potrebama korisnika tijekom cijele godine te se pojedine intervencije dodaju ovisno o potrebama i dogovoru sa školama. Sastanci svih izvoditelja iz Zagreba i Zaprešića održavati će se 1 mjesečno, a sa izvoditeljima iz Cavtata mjesečna razmjena informacija odvijati će se putem Skype konferencije te 2 puta tijekom godine u formi konferencije izvoditelja u Zagrebu i Cavtatu.

Aktivnosti u lokalnoj zajednici i javna kampanja protiv nasilja predstavljaju prostor gdje će se korisnici aktivno uključiti u kreiranje aktivnosti za obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije, Dana Udruga te kampanje protiv nasilja. Navedene aktivnosti promovirati će vrijednosti tolerancije i nenasilja u lokalnim zajednicama u kojima se projekt provodi a sastojati će se od: radionica otvorenih za javnost, javnog nastupa, izrade brošura i plakata. U osmišljavanje aktivnosti ćemo uključiti i roditelje korisnika da bi im se približile projektne aktivnosti u koje su djeca uključena te da bi i oni sami postali aktivniji u svojim lokalnim zajednicama.

Donatori: Grad Zaprešić

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Tim programa čine: Tena Kostanjšek, Tanja Novosel i Andreja Radić

Kontakt osoba: Tena Kostanjšek

Scroll to Top