CENTAR ZA MLADEŽ ZAPREŠIĆ PROVODI NOVI PROJEKT U OŠ LJUDEVITA GAJA, ZAPREŠIĆ I OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama propisano je osnivanje Vijeća učenika kojeg čine predstavnici učenika svakog razrednog odjeljenja, no unatoč tome dosadašnja iskustva u radu te prikupljene informacije govore o lošoj praksi funkcioniranja Vijeća učenika OŠ u našoj zajednici. Predstavnici razrednih odjeljenja nisu informirani o vlastitim pravima i obvezama. Na satovima razrednih odjela nemaju značajnu ulogu. Ne raspravljaju s ostalim učenicima o problemima u razrednom odjelu i problemima na razini cijele škole. Razlog tome je nedovoljna organiziranost, informiranost i educiranost učenika te otpor školskih sustava prema uključivanju učenika u procese donošenja odluka.

Temeljem procjene potreba osmislili smo projekt STAVi kojim želimo promicati demokratske vrijednosti i ljudska prava u osnovnim školama kroz obrazovanje učenika te povećanje interesa u javnosti o ljudskim pravima.

Aktivnosti projekta su: informativno predavanje za Učiteljsko vijeće, radionice za Vijeće učenika, podrška i pomoć u organizaciji i provođenju sastanaka Vijeća učenika, informiranje učenika svih razrednih odjela, aktivnosti usmjerene povećanju interesa u javnosti, akcija za opće dobro, sastanci i edukacija projektnog tima, praćenje i evaluacija.

Projekt provodimo od 1.7.2015. do 31.8.2016. u OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić i OŠ Pavao Belas, Brdovec.

Projekt je podržan darovnicom fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/NF).

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, otvorila se mogućnost korištenja fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kojima Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn i Island pridonose smanjenju socijalnih i gospodarskih razlika i jačanju bilateralnih odnosa sa zemljama korisnicama u Europi. U financijskoj perspektivi 2009.–2014. zemljama korisnicama je namijenjeno ukupno 1.798 milijardi eura, a odobreni projekti provodit će se do 2016. godine.

Ključna područja podrške su zaštita okoliša i klimatske promjene, istraživanje i stipendije, civilno društvo, zdravlje i djeca, ravnopravnost spolova, pravda i kulturna baština.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva akreditirana je za provedbeno tijelo fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/NF) u Hrvatskoj za područje civilnoga društva, za koje je osiguran iznos od 1,3 milijuna eura za financiranje projekata organizacija civilnoga društva.

Scroll to Top