Preventivni program MPPI

Preventivni program Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI usmjeren je na smanjenje rizičnih i jačanje zaštitnih čimbenika, a s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih.

Budući da je igra djeci najprirodniji oblik učenja, putem nje obrađuju se važni sadržaji i potiče se razvoj socijalno-emocionalnih vještina kao što su: komunikacija, aktivno slušanje, prepoznavanje i imenovanje emocija, rješavanje sukoba, suradnja i slično.

Kvaliteta MPPI programa očituje se u njegovoj sveobuhvatnosti. Naime, uz kontinuirani grupni rad s djecom i mjesečne edukativne izlete, provodi se i kontinuirani edukativno-savjetodavni rad s roditeljima, a usko se surađuje i sa školama koje članovi programa pohađaju.

Značajan dio MPPI-ja su i edukativne radionice s razrednim odjelima u osnovnim školama. Jedna takva provedena je i u OŠ Ivana Perkovca (Šenkovec) na temu promjena u pubertetu. Svojim aktivnim sudjelovanjem i postavljanjem pitanja, učenici i učenice iskazali su koliko im je važno imati vrijeme i prostor za otvoreni razgovor o njima važnim i aktualnim temama.

Na slici se nalaze kreativne asocijacije proizašle iz brainstorminga učenika i učenica 7. razreda na temu puberteta.

Program MPPI financijski podržavaju Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija i Općina Brdovec.

Scroll to Top