Search
Close this search box.

Što smo sve to napravili u protekloj godini volonterskog centra?

Projekt Lokalni volonterski centar Zaprešić dugogodišnji je projekt Centra za mladež Zaprešić koji se kontinuirano provodi od 2015. godine te kao takav predstavlja inicijativu razvoja volonterskog menadžmenta u gradu Zaprešiću, ali i okolici. Svojim aktivnostima, a prvenstveno kroz edukaciju, informiranje, podršku, savjetovanje te umrežavanje lokalnih udruga i institucija, aktivira građane i lokalnu zajednicu što doprinosi podizanju kvaliteti života u istoj.

Projekt se provodio od 01. kolovoza 2017. do 31. srpanj 2018. godine u partnerstvu s Gradom Zaprešićem, Veleučilištem Baltazar, Srednjom školom Ban Josip Jelačić, Osnovnom školom Antuna Augustinčića, Osnovnom školom Ljudevita Gaja i udrugom Perspekta te u suradnji s Udrugom studenata grada Zaprešića te  Gradskom knjižnicom Ante Kovačića.

Opći cilj projekta odnosio se na promoviranje i razvoj volonterskog menadžmenta na području grada Zaprešića putem osnaživanja svih dionika lokalne zajednice koji teže sustavnom unaprjeđenju istog na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, dok su oni specifični bili usmjereni na educiranje i osnaživanje kapaciteta lokalnih udruga, ustanova i institucija po pitanju menadžmenta volontera i kompetencija stečenih volontiranjem, uključivanje i povećanje broja građana i mladih uključenih u volonterske aktivnosti na područje lokalne zajednice, unaprjeđenje odnosa između lokalnih organizatora volontiranja i jedinice lokalne samouprave, osiguravanje uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći i podrške u učenju učenicima osnovnih škola partnera, unaprjeđenje rada volonterskih klubova partnera i podizanje svjesnosti lokalne zajednice o volonterstvu kroz suradnju s medijima.

Projekt je namijenjen udrugama, ustanovama i institucijama s područja grada Zaprešića i okolice koje u svoj rad žele uključiti volontere, a do sada se nisu našle u prilici da se educiraju i pripreme na sve izazove rada s ljudima i vrednovanja njihovog rada i doprinosa, a a financijski je bio podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA


Svrha ovog evaluacijskog istraživanja je vrednovanje projekta Lokalni volonterski centar Zaprešićprovedenog u 2017./2018.  godini.

Evaluacijskim istraživanjem procjenjivali smo:

 • razinu zadovoljstva korisnika projektnih aktivnosti,
 • razinu zadovoljstva provoditelja projektnih aktivnosti,
 • promjene u znanju različitih korisnika prije i nakon edukacije i radionica,
 • razinu ostvarenja projektnih ciljeva,
 • korisnost projekta.

Ciljevi evaluacijskog istraživanja su:

 1. Ispitati zadovoljstvo korisnika različitim aspektima edukativnih aktivnosti na kojima su sudjelovali (organizatori volontiranja, volonteri i sl.).
 2. Ispitati nivo znanja i sposobnost organizatora volontera i volontera o pojedinoj temi (teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su sudjelovali.
 3. Ispitati kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim volonterskim angažmanom.
 4. Ispitati utjecaj sudjelovanja na superviziji na određene aspekte rada volontera.
 5. Ispitati zadovoljstvo volontera supervizijama.
 6. Ispitati zadovoljstvo volontera volonterskim radom.
 7. Ispitati zadovoljstvo djece i roditelja volonterskim radom.
 8. Opis doživljaj projekta od strane voditeljica projektnih aktivnosti.
 9. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi.
 10. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta.
 11. Prikupiti podatke o medijskom  praćenju projekta.

Cijeli evaluacijski izvještaj dostupan je ovdje: LVC_evaluacija_2017-2018_final

Scroll to Top