Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.listopada obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja. Na taj dan, podsjeća  se na važnost ulaganja u sustav podrške mentalnom zdravlju i promicanje mentalnog zdravlja te destigmatizaciju osoba narušenog mentalnog zdravlja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuje se da na svijetu 25% osoba boluje od različitih mentalnih poremećaja (SZO, 2022), a među najčešćim poremećajima bez obzira na spol i dob su anksiozni i depresivni poremećaji. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definirala je mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici (WHO; 2001).

Kako bi potaknuli naše sugrađane na brigu o sebi, zaposlenice CeZaM-a će 10.10.2023. od 11:30 do 12:30h u šetnji gradom dijeliti kartice za svakodnevnu brigu o sebi. Pozivamo i vas da dio dana provedete u šetnji i na taj način doprinesete vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Aktivnost se provodi u sklopu projekta Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja koji financijski podržava Grad Zaprešić.

 

Scroll to Top