• Dina Rendulić, predsjednica
 • Katarina M. Matuško, zamjenica predsjednice
 • Andreja Medovarski
 • Danijela Adžijević
 • Miroslav Miljković
 • Gordana Lukačić
 • Jagoda Miloloža
 • Klaudia Devčić Majerić
 • Silvija Bosner
 • Kristina Kulaš
 • Marija Naglić
 • Tanja Novosel
 • Tena Kostanjšek
 • Sara Žiljak
 • Anamarija Juroš
 • Ružica Skopljak
 • Anja Rajčević
 • Tihana Krizmanić
 • Vendi Keserica
 • Sandra Sabol Valenčak, počasna članica
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ
 • DOM ZDRAVLJA
 • PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
 • ZAPRŠIĆKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
 • OŠ LJUDEVITA GAJA
 • OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA
 • OŠ KUPLJENOVO
 • DJEČJI VRTIĆ «MASLAČAK»
 • DJEČJI VRTIĆ «VRTULJAK»
 • KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA
 • ŠRC
 • POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ
 • PREKRŠAJNI SUD
 • KRUGOVALNA POSTAJA ZAPREŠIĆ
 • ŽUPNI URED SV.PETRA APOSTOLA
 • SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ
 • UDRUGA ZA PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ŠPORT
 • ZAVIČAJNO EKOLOŠKO DRUŠTVO ZAPREŠIĆ
 • Dina Rendulić, predsjednica
 • Katarina Mavrlja Matuško, zamjenica predsjednice
 • Danijela Adžijević, članica
 • Đurđica Poduška, članica
 • Anja Rajčević, članica
 • Damir Kosir, član
 • Đurđica Šepac, članica
 • Štefanija Krčelić, članica
 • Klaudia Devčić Majerić
 • Anamarija Juroš
 • Vendi Keserica
 • Kristina Kulaš Ešegović
 • Anđelka Pelinović
 • Sara Žiljak
 • Ružica Skopljak Masier

Dina Rendulić

Klaudia Devčić Majerić

Kristina Kulaš Ešegović,  Ružica Skopljak Masier (zamjena za porodiljni)

Tena Kostanjšek, Ružica Skopljak, Vendi Keserica, Anđelka Pelinović te ostali vanjski stručni suradnici.

2016. GODINA

Broj volontera: 66

Broj sati volontiranja: 1299

2015. GODINA

Broj volontera: 84

Broj sati volontiranja: 1691

2014. GODINA

Broj volontera: 83

Broj sati volontiranja: 982

2013. GODINA

Broj volontera: 39

Broj sati volontiranja: 853