Osnovni podaci
Puni naziv: CeZaM Zaprešić
Sjedište: Vladimira Novaka 25, 10290 Zaprešić
Godina osnivanja: 1998.
Datum upisa u registar: 23.11.1998.
Registarski broj udruge: 01001041
RNO broj: 0115471
Matični broj: 01426605
OIB: 97239773798
IBAN: HR2023600001101485159
Banka: Zagrebačka banka