Preventivni program Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI

„O igri se često govori kao o odmoru od ozbiljnog učenja, ali za djecu igra je ozbiljno učenje.“ MR. ROGERS

Provedbom Preventivnog programa MPPI doprinosimo stvaranju poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i mladih kroz smanjenje rizičnih i jačanje zaštitnih čimbenika, a s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja.

Aktivnosti za učenike/ice osnovne škole:

  • radionice,
  • edukativni izleti,
  • edukativne radionice/tematska predavanja za razredne odjele.

 

Aktivnosti za roditelje:

  • edukativne radionice za roditelje,
  • edukativno-savjetodavni rad s roditeljima (posjete obitelji).

 

Ovisno o potrebi pojedine osnovne škole moguće je organizirati i ostale oblike edukativno-savjetodavnog rada kao što su individualno ili grupno savjetovanje, edukacije, predavanja, tribine i sl..

U provedbi aktivnosti kontinuirano surađujemo s djelatnicima/cama osnovnih škola, Centra za socijalnu skrb Zaprešić i drugih ustanova.

U školskoj godini 2022.-2023. Preventivni program MPPI provodimo u partnerstvu i suradnji s OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Kupljenovo, OŠ Pavao Belas, OŠ Ivana Perkovca i CZSS Zaprešić.

Program financijski podržavaju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija i Općina Brdovec.