Preventivni program Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI

“O igri se često govori kao o odmoru od ozbiljnog učenja, ali za djecu je igra ozbiljno učenje.”
– Fred Rogers

Provedbom Preventivnog programa MPPI doprinosimo stvaranju poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i mladih grada Zaprešića i okolice, pozitivno djelujući na unapređenje životnih vještina djece i mladih, razvoj pozitivnog sustava vrijednosti, poboljšanje obiteljskih odnosa u obiteljima djece i mladih u riziku te povećanje kvalitete suradnje obitelji i škole.

Aktivnosti za učenike i učenice osnovne škole:
● radionice,
● edukativni izleti,
● edukativne radionice/tematska predavanja za razredne odjele.

Aktivnosti za roditelje:
● edukativne radionice za roditelje,
● edukativno-savjetodavni rad s roditeljima u obitelji (posjete obitelji).

Ovisno o potrebi pojedine osnovne škole, moguće je organizirati i ostale oblike edukativno-savjetodavnog rada kao što su individualno ili grupno savjetovanje, edukacije, predavanja, tribine i slično.

U provedbi aktivnosti kontinuirano surađujemo s djelatnicima i djelatnicama osnovnih škola, Centra za socijalnu skrb Zaprešić i drugih ustanova.
U školskoj godini 2019.-2020. Preventivni program MPPI provodimo u OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Kupljenovo, OŠ Pavao Belas i OŠ Ivana Perkovca.

Program financijski podržavaju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravstva i Grad Zaprešić.