STAVi – projekt osnaživanja učenika i učenica za aktivno i odgovorno djelovanje

 Cilj projekta je razvoj demokratske kulture i aktivnog građanstva kod djece i mladih.

Projekt je namijenjen djeci i mladima.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Provedba natječaja Minicijativa u svrhu promicanja aktivnog sudjelovanja djece u životu zajednice te poticanja kritičkog, kreativnog i inovativnog promišljanja o navedenoj temi, te jedne od ideja prijavljenih na natječaj.
  • Edukacije i/ili konzultacije za predsjednike i/ili članove VU i predstavnike OŠ s ciljem pružanja podrške i pomoći u radu vijeća učenika.
  • Aktivnosti usmjerene informiranju opće populacije učenika OŠ s područja grada Zaprešića o dječjim pravima te aktivnijem djelovanju u lokalnoj zajednici.
  • Kampanja o pravu djeteta na aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu zajednice.

Program financijski podržava Grad Zaprešić.

Scroll to Top