Promotivne aktivnosti

Centar za mladež Zaprešić kontinuirano se tijekom godina promovira na raznim sajmovima (Sajam mogućnosti, Gospodarstveni sajam, Festival veselja) , putem izložbi, predstava, kreativnih radionica te kroz distribuciju promotivnih materijala.