STAVi – projekt osnaživanja učenika i učenica za aktivno i odgovorno djelovanje

 “Ne mogu ništa jer me nitko neće shvatiti ozbiljno, zato što… djeca se ne shvaćaju kao odrasli ljudi… djeca su mala, ne razumiju, ovo, ono. Neće ih se smatrati ozbiljno. Misle da mi nismo još dovoljno zreli da odlučujemo o nečemu i da izražavamo svoja mišljenja.”
“Da sam ja netko” – istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi, rješenja (Forum za slobodu odgoja).

Cilj projekta je razvoj demokratske kulture i aktivnog građanstva kod djece i mladih.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Provedba natječaja Minicijativa u svrhu promicanja aktivnog sudjelovanja djece u životu zajednice te poticanja kritičkog, kreativnog i inovativnog promišljanja o navedenoj temi, te jedne od ideja prijavljenih na natječaj.
  • Edukacije i/ili konzultacije za predsjednike i/ili članove VU i predstavnike OŠ s ciljem pružanja podrške i pomoći u radu vijeća učenika.
  • Aktivnosti usmjerene informiranju opće populacije učenika OŠ s područja grada Zaprešića o dječjim pravima te aktivnijem djelovanju u lokalnoj zajednici.
  • Kampanja o pravu djeteta na aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu zajednice.

Program financijski podržava Grad Zaprešić.