STAVi – projekt osnaživanja učenika i učenica za aktivno i odgovorno djelovanje

“Ne mogu ništa jer me nitko neće shvatiti ozbiljno, zato što… djeca se ne shvaćaju kao odrasli ljudi… djeca su mala, ne razumiju, ovo, ono. Neće ih se smatrati ozbiljno. Misle da mi nismo još dovoljno zreli da odlučujemo o nečemu i da izražavamo svoja mišljenja.”

“Da sam ja netko” – istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi, rješenja (Forum za slobodu odgoja). Ciljevi projekta su osnažiti učenike i učenice za aktivnije djelovanje i sudjelovanje u lokalnoj zajednici u svrhu poboljšanja kulture demokratizacije kod djece i mladih.

Glavne aktivnosti projekta su:

● edukativne radionice za učenike i učenice 4. razreda osnovne škole (upoznavanje s temom prava djece i njihovim pravom na aktivno sudjelovanje
u životu zajednice),
● trening za predstavnike i predstavnice Vijeća učenika i predstavnike OŠ zadužene za rad s Vijećem učenika
● podrška i pomoć u organizaciji i provođenju sastanaka Vijeća učenika koja uključuje individualne i grupne konzultacije s predsjednicima/icama Vijeća učenika i predstavnicima i predstavnicama osnovnih škola.

Program financijski podržava Grad Zaprešić.