CENTAR ZA MLADEŽ ZAPREŠIĆ

[layerslider_vc id=”1″]

O UDRUZI

Vizija

Samoostvaren čovjek u poticajnoj i tolerantnoj zajednici

Misija

Stvaranje poticajne sredine za djecu i mlade kroz osnaživanje pojedinca, obitelji  i zajednice

Centar za mladež Zaprešić je nevladina, neprofitna udruga osnovana 1998. godine na poticaj Gradskog vijeća grada Zaprešića. Glavni cilj Centra, od njegovog osnutka do danas, je organiziranje različitih aktivnosti kako bi se osigurao zdrav i kreativan život djece i mladeži u Zaprešiću te da bi se zadovoljile njihove potrebe za druženjem i zabavom. Kroz različite je projekte potaknuto i uključivanje šire javnosti u rješavanje pitanja od zajedničkog interesa za zaprešićku djecu i mlade. 

Aktivnosti koje se trenutno provode u Centru uglavnom su usmjerene na sprječavanje neprihvatljivog ponašanja putem preventivnih programa i projekata te na razvoj volonterstva u zajednici.  Osim toga, u Centru se organiziraju edukacije za roditelje, odgojitelje, učitelje, voditelje i volontere, tribine, izložbe te promotivne aktivnosti.  U nastojanju da na jednom mjestu okupimo lokalne institucije, koje u središtu svoje pozornosti imaju rad s djecom i mladima, radimo u partnerskom ili suradničkom odnosu sa Gradom Zaprešićem, osnovnim školama u Zaprešiću i okolici, srednjom školom, dječjim vrtićima, Centrom za socijalnu skrb, Knjižnicom Ante Kovačića, Zaprešićkom zajednicom tehničke kulture, Pučkim otvorenim učilištem Zaprešić, Turističkom zajednicom grada Zaprešića, Zavičajnim ekološkim društvom, Udrugom “Igra”.  Aktivnosti Centra podržavaju i sufinaciraju Grad Zaprešić, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Zagrebačka županija te ostali donatori.  Dva sveobuhvatna programa koja provodimo su: Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju “Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI”, te Prevencija neprihvatljivog ponašanja darovite djece – “Daroviti”. Važno je istaknuti da se radi o programima koje je Vlada Republike Hrvatske uvrstila u 14 izabranih model-programa koji zadovoljavaju standarde kvalitetnog programa i predstavljaju primjer dobre prakse na području prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju u Republici Hrvatskoj.