Search
Close this search box.

Centar za mladež Zaprešić – potpisnik povelje o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem

Cjeloživotno učenje među najboljim je odgovorima koje na izazove suvremenog poslovnog i obrazovnog okruženja može ponuditi čovjek, bilo da se nalazi u ulozi poslodavca, ulozi zaposlenika ili ulozi učitelja. U okviru cjeloživotnog učenja nezamjenjivo mjesto zauzima – volontiranje. Osim što predstavlja građansku i društvenu vrijednost, volontiranje je oblik iskustvenoga učenja koje postavlja temelje za razvoj i unapređenje kompetencija potrebnih i korisnih za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni i profesionalni razvoj te osobnu i društvenu dobrobit.

Priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem iskaz je volje poslodavaca i obrazovnih ustanova da sudjeluju u stvaranju okruženja koje priznaje i vrednuje osobnu i društvenu odgovornost te zajedničku dobrobit. Oslanjamo se pritom na neke od temeljnih ideja Zakona o volonterstvu, koji kaže da volontiranje poboljšava kvalitetu života, izgrađuje društveni kapital, dovodi do osobnog razvoja i aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.
 
Potpisivanjem ove Povelje iskazujemo spremnost za usvajanje i promicanje standarda i dobrih praksi u vrednovanju kompetencija stečenih volontiranjem. Potpisivanjem Povelje:
  •  potvrđujemo da kompetencije stečene volontiranjem doprinose punom korištenju ljudskih potencijala i borbi protiv nezaposlenosti, posebno mladih;
  • prepoznajemo da poticanje volontiranja blagotvorno djeluje na organizacijsku kulturu, zadovoljstvo djelatnika i njihove međusobne odnose;
  • prepoznajemo važnost različitih oblika obrazovanja i učenja kao i prednosti raznovrsnih izvora neformalnoga, iskustvenoga i samousmjerenoga učenja pri stjecanju znanja i razvoju kompetencija bitnih u radnom okruženju;
  • podržavamo slobodu i autonomiju pojedinca pri odabiru puteva učenja s ciljem stjecanja i unapređenja kompetencija u okviru osobnog, građanskog ili profesionalnog razvoja i djelovanja;
  • doprinosimo stvaranju pozitivnog okruženja u kojem se volontiranje prepoznaje i potiče kao društvena vrijednost.
 Potpisivanjem Povelje izražavamo spremnost za uvođenje i unapređenje dobrih praksi vrednovanja kompetencija stečenih volontiranjem u radnom okruženju, uzimajući ih u obzir u postupku zapošljavanja i pri napredovanju djelatnika kao i kroz otvorenost za osmišljavanje metoda poticanja i vrednovanja volonterskih napora djelatnika.
Više informacija na sljedećem linku:  http://povelja.hr/povelja/
Scroll to Top