Search
Close this search box.

Gradski program za mlade Grada Zaprešića ugledao svijetlo dana

11949609_10206624738270110_1216348381_n

Projekt „Lokalni program djelovanja za mlade grada Zaprešića“, financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, nastao je s ciljem identifikacije i odgovora na potrebe mladih u gradu Zaprešiću. S ciljem uključivanja svih relevantnih dionika projekt je nastao u partnerstvu Grada Zaprešića i Centra za mladež Zaprešić te u suradnji s Udrugom likovnih stvaralaca Zaprešić i Veleučilištem Baltazar Zaprešić. Kroz ovakvo partnerstvo i suradnju projekt slijedi praksu koja je pokazala da je partnerski odnos mladih, lokalnih organizacija i vlasti ključan za razvoje dobre i kvalitetne politike prema mladima.

Najvažniji rezultat i plod te suradnje je Gradski program za mlade Grada Zaprešića koji sadrži pregled mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Ova strategija je odgovor na interpretaciju problema koje definiraju upravo mladi. Mjere i aktivnosti, za čiju su provedbu zadužene različite službe i institucije Grada Zaprešića pridonijet će zadovoljavanje potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života, s ciljem njihove optimalne društvene integracije.

 

 

Scroll to Top