Izlet u Prvu dječju detektivsku agenciju

Na izletu su sudjelovala djeca uključena u Program Daroviti 🙂

Naši mali detektivi! 

8f6ccc02-610f-4cc0-81fa-ca6c15255c86

Scroll to Top