MPPI aktivnosti u ožujku i travnju 2017. godine

U ožujku i travnju 2017. godine u sklopu Preventivnog programa Modifikacija ponašanja putem igre s učenicima se radilo na temama Samopouzdanje i razvoj pozitivne slike o sebi; Odnos prema drugima – komunikacija; Učenje i odnos prema školskim obavezama.

Kroz edukativne izlete djeca su imala priliku posjetiti Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej i Zoološki vrt grada Zagreba.

Scroll to Top