Search
Close this search box.

Poziv na konferenciju o uključenosti mladih iz alternativne skrbi u Garanciju za mlade

Pozivamo vas na

završnu konferenciju projekta „Garancija za SVE mlade“

koja će se održati u utorak,

07.07.2015. od 10.00 do 16.30 sati

u hotelu „4 opatijska cvijeta“ u Opatiji.

Tema konferencije je prikaz rezultata i preporuka projekta koji je imao za glavni cilj utjecati na poboljšanje uključenosti mladih iz alternativne skrbi na tržište rada, kroz mjere koje se provode u sklopu Garancije za mlade.

U sklopu konferencije bit će organizirane dvije panel rasprave. Prva će okupiti relevantne donosioce odluka na nacionalnoj razini, predstavnike poslodavaca i stručnjake koji rade s mladima u alternativnoj skrbi, dok će u drugom panelu sudjelovati predstavnici nekoliko značajnih europskih organizacija civilnog društva koje rade s mladima, kao što je Europski forum mladih i SOS Kinderdorf International.

Cilj panel rasprava je promišljanje kako u praksi olakšati pristup tržištu rada za mlade iz alternativne skrbi na svim razinama, od promjene i donošenja učinkovitih i sveobuhvatnih javnih politika i propisa do bolje iskoristivosti postojećih mjera aktivne politike zapošljavanja, koje će pomoći i najranjivijim skupinama mladih u hrvatskom društvu, u koje se svakako ubrajaju mladi iz alternativne skrbi.

U uvodnom dijelu bit će predstavljeni rezultati svih projektnih aktivnosti, te paket mjera Garancije za mlade koji se trenutno provodi u Hrvatskoj, kao i specifičnosti mladih koji izlaze iz alternativne skrbi u samostalan život, kako bi sudionici konferencije dobili uvid u kontekst provođenja projekta, te bili spremni i motivirani aktivno se uključiti u panel rasprave konferencije. Projekt „Garancija za SVE mlade“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a u partnerstvu ga provode Mreža mladih Hrvatske, udruga „Igra“, SOS Dječje selo Hrvatska, Centar za mladež Zaprešić i Nacionalno vijeće mladih Austrije.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te doprinijeti raspravi!

Sve zainteresirane molimo da svoj dolazak potvrde na e-mail:

kresimir.makvic@sos-dsh.hr, i to do 1. srpnja 2015. godine.

Prilikom prijave važno je napomenuti je li za vas potrebno osigurati refundaciju putnih troškova, smještaj (dan prije same konferencije ili na dan njezina održavanja) ili posebnu prehranu (bezglutensku, vegetarijansku ili neku drugu.). Prijave se primaju do popunjenja raspoloživih kapaciteta.

Svim prijavljenima će nekoliko dana prije konferencije biti dostavljeni detaljni program i različite korisne informacije vezane uz mjesto održavanja konferencije, govornike, refundaciju putnih troškova i slično.

Radujemo se vašem dolasku!

Scroll to Top