Search
Close this search box.

Predstavljamo vam logo i letak Lokalnog info-centar za mlade grada Zaprešića

U sklopu novog projekta “Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića” izrađeni su promotivni materijali s ciljem prepoznavanja projekta od strane korisnika i zainteresirane javnosti.

Promotivni materijali su izrađeni uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj promotivnih materijala u isključivoj je odgovornosti Centra za mladež Zaprešić i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Letak možete pročitati na sljedećem linku: letak (1).

LIC_logo

 

 

 
letak1

Scroll to Top