Search
Close this search box.

S provedbom započeo novi volonterski projekt

Volonterski projekt “Srce po srce: 100 (po)100!” novi je projekt kojeg Centar za mladež Zaprešić kao nositelj provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Ljudevita Gaja, Osnovnom školom Antuna Augustinčića i Srednjom školom Ban Josip Jelačić. Projekt predstavlja inicijativu razvoja i unaprjeđenja volonterstva djece i mladih u lokalnoj zajednici grada Zaprešića.

Planirano trajanje projekta je 11 mjeseci, od 01. listopada 2017. do 31. kolovoza 2018. godine te se projekt kao takav zapravo provodi tijekom šk. godine 2017./2018. Sastavni dio je i kurikuluma partnerskih škola.

Putem projekta “Lokalni volonterski centar Zaprešić” sustavno se od kolovoza 2015. godine s gore navedenim partnerima radi na razvoju i unaprjeđenju volonterskog menadžmenta i infrastrukture u gradu Zaprešiću i okolnim općinama. Kontinuirano provodimo niz aktivnosti (npr. edukacije za volontere i predstavnike lokalnih udruga, ustanova i institucija, radionice, savjetovanja, stvaranje baza organizatora volontiranja i baze volontera, promocije volonterstva, obilježavanja Međunarodnog dana volontera, izdavanja promotivnog materijala, osnivanje volonterskih klubova u školama partnerima, pružanjem pomoći u učenju, organiziranja volonterskih akcija i sl.) koje pozitivno utječu i na osnaživanje i jačanje volontiranja djece i mladih. Putem prošlogodišnje suradnje na gore spomenutom projektu u navedenim osnovnim i srednjoj školi zajedno sa stručnim suradnicima i ravnateljima smo osigurali i kreirali prostorne, vremenske, tehničke i stručne uvjete za razvoj školskog volontiranja djece i mladih što predstavlja idealne temelje za provođenje ovog projekta.

Ciljevi projekta “Srce po srce: 100 (po)100!” su:

– povećanje mogućnosti djece i mladih da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, u skladu sa svojim interesima i sposobnostima;

– povećanje znanja djece i mladih o aktivnom građanstvu; – senzibiliziranje djece i mladih o vrijednostima volonterstva te njihovo uključivanje u volonterske akcije u lokalnoj zajednici i/ili školi.

Projektne aktivnosti putem kojih se želimo usmjeriti na realizaciju gore navedenih ciljeva su:

 1. prezentiranje projekta učenicima, roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u školama partnerima na početku šk. godine 2017./2018.,
 2. koordinacija volontera,
 3. suradnja s postojećim školskim volonterskim klubovima,
 4. radionice na temu volontiranja, ljudskih prava i građanskog aktivizma namijenjene djeci i mladima,
 5. individualni i grupni rad s djecom i mladima putem informiranja i savjetovanja na mjesečnoj razini,
 6. realizacija infotočaka i infopanoa za djecu,
 7. roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike,
 8. izrada edukativnog filma,
 9. kampanja,
 10. volonterske akcija,
 11. tribina i sl.

Korisnike projekta dijelimo na izravne i neizravne.

Izravni su djeca i mladi, njih 300, s kojima ćemo putem gore navedenih aktivnosti djelovati u smjeru implementacije i realizacije postavljenih ciljeva. Korisničke skupine djece i mladih definirat ćemo zajedno sa stručnim suradnicima te odgojno-obrazovnim djelatnicima škola partnera s idejom da oni budu kontakt s neizravnim korisničkih skupinama projekta.

Neizravne korisničke skupine obuhvaćaju učenike, roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike te opću populaciju građana. Oni će svi najviše biti obuhvaćeni putem promotivnih aktivnosti koje se budu provodile na projektu, unutar školskog okruženja te u lokalnoj zajednici. To su kampanja, izrada edukativnog filma, održavanje jednodnevne tribine na kojoj će se predstaviti rezultati i ishodi projekta i na kojoj će, na kraju krajeva, svi zainteresirani moći predložiti neke nove oblike suradnje, konkretne akcije, inovativne pristupe važne za proces osvještavanja djece i mladih, ali i cijele zajednice, o pitanju volontiranja, ljudskih prava i aktivnog građanstva.

I naposljetku, u svrhu vrednovanja postignuća rezultata projekta i njihovog utjecaja na ispunjavanje natječajnih ciljeva provest će se kratko evaluacijsko istraživanje u kojem ćemo primijeniti nekoliko vrsta anonimnih upitnika. Evaluacija i vrednovanje će se provesti od strane voditeljice projekta. Cilj je različitim upitnicima steći uvid u i ispitati zadovoljstvo korisnika (projektnog tima, volontera, učenika, stručnih suradnika) provedbom projektnih aktivnosti. Osim toga, upitnicima će se svakako obuhvatiti i proces provedbe kao i sami ishodi kako bi se izmjerio doprinos projekta ostvarivanju natječajnih ciljeva. Budući da ćemo tijekom rada s korisnicima te na kraju i provođenjem fokus grupe dobiti uvid u jake i slabe strane projekta, moći ćemo donijeti i niz preporuka za neke buduće verzije projekta. Upitnici kojima će se vršiti vrednovanje rezultata sastojat će se od kvantitativnih i kvalitativnih čestica te pitanja otvorenih za sugestije sudionika.

Kontakt osoba i voditeljica projekta: 

Anamarija Juroš, magistrica socijalnog rada i socijalne politike
Programska voditeljica za mlade Centra za mladež Zaprešić
Telefon: 01/3311-711
Mail: anamarija@czmz.hr

 

NCRCD_logo

Scroll to Top