Search
Close this search box.

Izrađena evaluacija projekta “Lokalni volonterski centar Zaprešić” za 2016./2017.

Svrha ovog evaluacijskog istraživanja je bilo vrednovanje projekta Lokalni volonterski centar Zaprešić provedenog od 01. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine. Evaluacijskim istraživanjem smo željeli procijeniti razinu zadovoljstva korisnika projektnih aktivnosti, razinu zadovoljstva provoditelja projektnih aktivnosti, promjene u znanju organizatora volontiranja i volontera prije i nakon edukacije, razinu ostvarenja projektnih ciljeva te korisnost projekta. Dobiveni podaci služiti će za unapređenje projekta u narednim godinama provedbe.

Ciljevi evaluacijskog istraživanja su:
1. Ispitati zadovoljstvo organizatora volontiranja i volontera različitim aspektima edukacija na kojima su sudjelovali.
2. Ispitati nivo znanja i sposobnost organizatora volontera i volontera o pojedinoj temi (teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su sudjelovali.
3. Ispitati postoji li statistički značajna razlika u razini znanja i sposobnosti o pojedinoj temi prije i poslije edukacije.
4. Ispitati kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim volonterskim angažmanom.
5. Ispitati utjecaj sudjelovanja na superviziji na određene aspekte rada volontera.
6. Ispitati zadovoljstvo volontera supervizijama.
7. Ispitati zadovoljstvo volontera volonterskim radom.
8. Ispitati zadovoljstvo djece i roditelja volonterskim radom.
9. Opis doživljaja dobitaka/učinkovitosti mjera aktivne politike zapošljavanja na mlade i poslodavce i na osjećaj socijalne isključenosti mladih.
10. Opis doživljaj projekta od strane voditelja aktivnosti.
11. Opisati poteškoće u provedbi projekta od strane voditelja aktivnosti.
12. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi.
13. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta.
14. Prikupiti podatke o medijskom praćenju projekta.
15. Razmotriti okvire politike za razvoj volonterstva na razini Zagrebačke županije.

Cijeli evaluacijski izvještaj dostupan je ovdje: EVALUACIJA LVC 2016-2017.

Projekt „Lokalni volonterski centar Zaprešić“ financijski je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mdomsp_logo

Scroll to Top