Search
Close this search box.

Newsletter: Što sve donosi samostalan život?

Na mjesečnoj bazi izdajemo i pišemo newslettere na temu različitih aktivnosti koje se provode na projektu “Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića”. Budući da je ovo jedan zanimljiv, kreativan i praktičan način komuniciranja s našim korisnicima i mladima, u sklopu projekta planiramo objaviti i 7 tematskih newslettera na različite teme. Danas predstavljamo temu kompetencija važnih za samostalan život.

Sadržaj newslettera možete pročitati na sljedećem linku.

Pretplatite se i budite u toku s informacijama!

Svakodnevno o projektu i provedbi projektnih aktivnosti čitajte na Facebook stranici prvog lokalnog info-centra za mlade.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra za mladež Zaprešić i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mdomsp_logo

 

Scroll to Top