Search
Close this search box.

Održana konferencija “Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade”

U Hrvatskoj je trenutno još uvijek na snazi važeći Nacionalni program za mlade (NPM) za razdoblje od 2014. do 2017. godine koji predstavlja nacionalnu strategiju za mlade, no očekuje se kako će uskoro započeti izrada novog nacionalnog programa za mlade, čija će provedba započeti nakon 2017. godine. Tim povodom, Mreža mladih Hrvatske u partnerstvu s  Zajednicom informativnih centara za mlade provodi projekt „Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade“. Projekt se direktno nadovezuje na taj proces te za cilj ima potaknuti sve relevantne dionike na kritičko promišljanje o novoj nacionalnoj strategiji za mlade te osnažiti i motivirati ključne dionike, a posebno mlade i udruge mladih i za mlade, za aktivno sudjelovanje u nadolazećem procesu izrade novog NPM-a.

Tim povodom bila je organizirana i dvodnevna konferencija oko ključnih pitanja vezanih uz izradu i sadržaj novog NPM-a.  Održala se u Zagrebu 12. i 13. lipnja 2017. godine te je okupila predstavnike tijela državne uprave,  istraživače te predstavnike mladih. Program konferencije možete pogledati ovdje.

Na konferenciji smo sudjelovali i mi te smo dali vlastiti obol predstojećim procesima.

Scroll to Top