Search
Close this search box.

S početkom jeseni otkrijte nove volonterske pozicije u Centru za mladež Zaprešić!

Sredinom listopada 2017. godine objavljen je osamnaesti broj newslettera na projektu “Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešić” na temu volonterskih pozicija u Centru za mladež Zaprešić.

Sadržaj newslettera možete pročitati na sljedećem linku.

Pretplatite se i budite u toku s informacijama!

Svakodnevno o projektu i provedbi projektnih aktivnosti čitajte na Facebook stranici prvog lokalnog info-centra za mlade.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra za mladež Zaprešić i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mdomsp_logo

Scroll to Top