Search
Close this search box.

(M)UČENJE?

Prilikom odrastanja, tijekom sazrijevanja, a često i u odrasloj dobi naš zadatak je naučiti. Naučiti pisati, zbrajati, nabrajati…spisak ide u nedogled. Ipak, dok sa svih strana bruji ta mrska rečenica: „naučite tablicu množenja, padeže, svjetske ratove“, rijetko tko posveti dovoljno pažnje i vremena da nas nauči KAKO naučiti. „Daj čovjeku ribu nahranio si ga za jedan dan. Nauči čovjeka da lovi ribi i nahranio si ga za cijeli život.“ Slično je s učenjem; cilj nam je jasan ali put do njega često nije. Iako je naučiti učiti jednako važna (ako ne čak i važnija) lekcija nego sve ostale, često puta je na nama samima da ju savladamo. Možda je to zato jer ne učimo svi na isti način, pa tako kod učenja ne vrijede jednaka pravila za sve. Naučiti učiti je proces koji zahtjeva puno truda, rada i razočarenja. Bitno je ne odustati i pronaći način koji nama najbolje odgovara. U nastavku su neke od tehnika učenja koje možete iskoristiti:

 

  1. PLAN UČENJA: prije samog početka učenja obratite pažnju na količinu gradiva i vrijeme koje vam je preostalo do samog ispita. Na taj način možete isplanirati dnevni cilj. Uvijek ostavite nekoliko dana za ponavljanje.

 

  1. VIZUALIZACIJA: odlična tehnika za učenje imena i brojeva koji su po prirodi apstraktni, a dokazano je da ljudski mozak lakše pohranjuje slike. Ako imate problema sa pamćenjem imena sjetite se tko se u vašem životu tako zove i zamislite tu osobu. Također, ime možete povezati sa nekim predmetnom; npr: Zvonimir – zvono.

 

  1. MENTALNE MAPE: sigurno će vam pomoći ako se radi o većoj količini gradiva ili gradiva koje se grana na manje dijelove. Jedan oblik mentalne mape je i sam „sadržaj“ na početku knjige koji se sastoji od naslova i podnaslova. Možete iskoristiti sadržaj te ga razgranati još više, koristeći ključne riječi, boje ili crteže kako bi lakše zapamtili gradivo.

 

  1. TESTIRANJE: nakon što ste savladali gradivo, stavite se u ulogu ispitivača i napravite test koji ćete sami riješiti. Samo sastavljanje testa može poslužiti kao jedna vrsta ponavljanja, a rješavanje će vam jasno dati do znanja koje dijelove trebate još jednom ponoviti a koje ste u potpunosti savladali.

 

  1. TEHNIKA AKRONIMA: ako trebate nabrojati pojmove koristite ovu tehniku! Npr. Ukoliko trebate naučiti planete, složite (sebi) logičnu rečenicu koja sadrži riječi sa početnim slovima planeta. Primjer: „Moja Vesela Zaigrana Majka Je Svima Uvijek Nabrajala Planete“. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

 

Prije svakog učenja svakako se dobro naspavajte, napravite si prikladno okruženje (tišina) i nagradite se! Za svaki uspješan dan učenja obećajte se počastiti nekom sitnicom koja vama znači. To može biti vožnja biciklom u kasno poslijepodne, igrica ili neki hobi. I ne zaboravite: „Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki.“ – Aristotel

Sara Vuletić

Projekt CeZaM Zaprešić financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Scroll to Top