Radionice kreativnog pisanja

KREATIVNO PISANJE

Trajanje programa: 11.-15.7.2022.

Dob: od 5. do 8. razreda osnovne škole

Opis programa: Cilj je ovoga programa potaknuti djecu na kreativnost, razmišljanje izvan okvira i stvaranje kritičkoga mišljenja. Živimo u vremenu kada naš mozak prima mnoštvo poticaja iz okoline, zasićeni smo slikama, riječima i zvukovima, ali uglavnom nas ne potiču na daljnje razmišljanje i promišljanje, stvaranje vlastitih ideja.

Upravo iz toga razloga kreativno pisanje potiče djecu uroniti u vlastiti svijet mašte, a ujedno ga i iskazati, organizirati svoje misli i prenijeti ih drugima.

Program vodi profesorica hrvatskoga jezika Maja Stokić, pa ujedno radimo i na osvještavanju gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. Djeca u pisanju dobivaju jasne smjernice i upute, ali istovremeno se potiče i njihova sloboda u izražavanju.

U individualnome radu radimo na kritičkom promišljanju o informacijama koje nas okružuju, kao i proširivanju i bogaćenju vokabulara. Na programu osim individualnih vježbi pisanja prolazimo i vježbe za poticanje kreativnosti, kritičnosti i samokritičnosti. Učimo na koji način objektivno sagledati svoj rad i radove drugih, uputiti i primiti kvalitetnu povratnu informaciju.

U sate su uklopljena i kraća predavanja u kojima djeca uče više o strukturi pisanja, likovima, vremenu i mjestu radnje, pripovjedaču i različitim tematikama koje mogu biti predstavljene u pisanome svijetu.

Prijave i više informacija na:099 842 2262 ili  majastokic0611@gmail.com

Rok za prijavu: 8.7.2022.

Cijena: 460, 00kn. U cijenu je uključen nastavni materijal kao i potvrda o sudjelovanju na radionici.

 

 

 

 

 

Scroll to Top