Search
Close this search box.

Edukacija “Djeca i mladi – reakcija na stres”

U sklopu programskih aktivnosti Preventivnog programa Modifikacija ponašanja putem igre 24. travanja 2017. godine održana je edukacija za izvoditelje na temu “Djeca i mladi – reakcija na stres”.

Scroll to Top