Search
Close this search box.

MPPI aktivnosti u siječnju i veljači 2017. godine

U siječnju i veljači 2017. godine u sklopu Preventivnog programa Modifikacija ponašanja putem igre s učenicima se radilo na temama Samopouzdanje i razvoj pozitivne slike o sebi; Odnos prema sebi; Učenje i organizacija vremena; Izvršavanje obaveza, tehnike i metode učenja.

Scroll to Top