Izrađena evaluacija prve godine provedbe projekta “Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića”

Projekt „Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića“ želi lokalnoj zajednici grada Zaprešića pružiti dodatni poticaj za stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života. Mladima je nužna primjerena razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u zajednici, a jedan od načina na koji se može prići rješavanju pitanja informiranosti mladih je postojanje info centra za mlade koji utječe na razinu informiranosti mladih i stupanj njihova društvenoga djelovanja.

Prva godina provedbe projekta provodila se u partnerstvu s  Gradom Zaprešićem, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – ispostavom Zaprešić, Regionalnim info-centrom za mlade Zagreb (Udruga Zamisli), Srednjom školom Ban Josip Jelačić, Udrugom studenata grada Zaprešića i Udrugom IKS  te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Zaprešića, KGZ Gradskom knjižnicom Ante Kovačića Zaprešić i Mrežom udruga Zagor.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalne zajednice za rad s mladima kako bi se unaprijedio sustav informiranja i savjetovanja mladih o njihovim pravima i mogućostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. informirati građane, organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije o postojanju i aktivnosti „Lokalnog info-centra za mlade grada Zaprešića“ kroz promotivne i druge aktivnosti,
 2. povećati razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici putem mrežnih stranica Centra za mladež Zaprešića, svih partnera i suradnika, Facebook stranice Centra za mladež Zaprešić te Lokalnog info-centra za mlade grada Zaprešića, ostalih suradnika i partnera, biltena, edukacija i promotivnih aktivnosti,
 3. povećati razinu informiranosti mladih o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici te povezivanje mladih s istima prema njihovim potrebama putem umrežavanja s drugim organizacijama civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini, javnim ustanovama i institucijama,
 4. razviti vještine i sposobnosti mladih koje će im pomoći u suočavanju s društvenim i životnim izazovima ponudom edukacija koje će provoditi „Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića“ te naši partneri i suradnici,
 5. povećati razinu aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici

Aktivnosti projekta bile su usmjerene na direktan rad s mladima (informiranje i osvještavanje javnosti, tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje); izgradnja kapaciteta civilnog društva; savjetovanje i psihosocijalna podrška mladima.

SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Svrha ovog evaluacijskog istraživanja je vrednovanje projekta „Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića“ provedenog u razdoblju od 01. studenog 2016. do 31. listopada 2017. godine.

Evaluacijskim istraživanjem se željela procijeniti razina zadovoljstva korisnika projektnih aktivnosti, razina zadovoljstva provoditelja projektnih aktivnosti, razina zadovoljstva partnera projekta te promjene u znanju edukanata prije i nakon edukacije te razina ostvarenja projektnih ciljeva.

Dobiveni podaci služit će za unapređenje projekta u narednim godinama provedbe.

Ciljevi evaluacijskog istraživanja su:

 1. Ispitati zadovoljstvo mladih različitim aspektima edukacija na kojima su sudjelovali.
 2. Ispitati zadovoljstvo mladih informiranjem koje su koristili.
 3. Ispitati nivo znanja mladih o pojedinoj temi (teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su sudjelovali
 4. Ispitati postoji li statistički značajna razlika u razini znanja i sposobnosti o pojedinoj temi prije i poslije edukacije
 5. Ispitati zadovoljstvo organizacijom i sudjelovanjem na projektu projektnih partnera
 6. Ispitati zadovoljstvo organizacijom i sudjelovanjem na projektu izvoditelja aktivnosti projekta.
 7. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi.
 8. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta.

Evaluacija prve godine projekta dostupna je na sljedećem linku: EVALUACIJA ICZ 2016-2017 final.

Projekt je proveden uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mdomsp_logo

Scroll to Top