Search
Close this search box.

Međunarodni dan mladih 2023. „Green skills za mlade: prema održivom svijetu“

Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, a na preporuku Svjetske konferencije za mlade, 12. kolovoz posvećen je mladima te se unazad više od dva desetljeća Međunarodni dan mladih kontinuirano obilježava svake godine na taj datum. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih naglasak stavlja na važnost ekološke održivosti u modernom svijetu ističući zelenu tranziciju kao odgovor na globalnu klimatsku krizu i postizanje ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals).

Dokumentom usvojenim 2015. godine od strane Opće skupštine UN-a, Promijenimo naš svijet: Agenda 2030. za održivi razvoj, postavljeno je 17 ciljeva održivog razvoja kojima se nastoje ostvariti ljudska prava za sve. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi, poboljšanje ishrane i održiva poljoprivreda, promocija blagostanja kvalitetno i dostupno obrazovanje, ravnopravnost spolova, održivo upravljanje vodama i osiguravanje pristupa pitkoj vodi, produktivna zaposlenost, održiva industrijalizacija, sigurnost gradova, održivi oblici potrošnje i proizvodnje, borba protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica, održivo korištenje morskih i kopnenih ekosustava – ciljevi važni i za mlade koje UN prepoznaje kao pokretače spomenutih promjena, ističući pritom  njihovu otpornost i snalažljivost.

Europska komisija je 7. lipnja 2023. godine dokumentom Komunikacija o sveobuhvatnom pristupu mentalnom zdravlju još jednom istaknula važnost mentalnog zdravlja i njegovu nedjeljivost od fizičkog zdravlja. Inicijativa se temelji na postojećim politikama, pristupima i mjerama te promovira sveobuhvatan pristup mentalnom zdravlju koji obuhvaća i područja kao što su obrazovanje, digitalizacija, zapošljavanje, urbani razvoj, okoliš i klima.

Preduvjet razvoja „zelenih vještina“ (znanja, sposobnosti, vrijednosti i stavovi potrebni za život, razvoj i podržavanje održivog i resursno učinkovitog društva) i davanja osobnog doprinosa onome što mladi smatraju važnim je stanje dobrobiti – temelj koji omogućuje mladima da ostvare vlastite potencijale.

Prema UNICEF-ovom izvještaju Stanje djece u svijetu 2021. 9 milijuna adolescenata u Europi u dobi 10-19 godina živi s mentalnim poremećajem, dok u Republici Hrvatskoj 11,5% djece i mladih, njih oko 44 tisuće ima problema s mentalnim zdravljem. Nerazumijevanje, odbijanje i diskriminacija dodatno su opterećenje za djecu i mlade zbog čega se mnoga od njih odlučuju s problemima mentalnog zdravlja nositi sama, u tišini.

Međunarodni, europski i nacionalni okviri, smjernice i instrumenti zaštite mentalnog zdravlja jasno definiraju probleme, potrebe i ciljeve djelovanja. Očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u predškolskim, školskim ustanovama i akademskoj zajednici jedno je od podpodručja provedbe strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine (Ministarstvo zdravstva, studeni 2022. godine): „zdravlje i dobrobit djece, učenika i studenata, uz edukaciju, jedno je od osnovnih područja koja su odgovornost svih zaposlenika u sektoru obrazovanja. Sve osobe koje rade u predškolskim ustanovama, školama i ostalim obrazovnim ustanovama imaju odgovornost podupirati i razvijati mentalno, emocionalno, socijalno i fizičko blagostanje djece i učenika. Potrebno je omogućiti zaposlenicima u sustavu odgoja i obrazovanja odgovarajuću kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj te promicati dobre prakse pozitivnih odnosa i ponašanja“.

Svako dijete i mlada osoba ima pravo na pomoć i podršku u brizi za mentalno zdravlje, a odgovornost je na odraslim pojedincima i društvu to im osigurati i ponuditi. Ulaganje u profesionalni razvoj stručnjaka koji rade s djecom i mladima neizostavan je korak u osiguravanju kvalitetne promocije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici i šire.

Postojeći akti i mjere doneseni s ciljem zaštite mentalnog zdravlja zahtijevaju (osim kvalitetne i pravovremene akcije i provedbe na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini) i osobno zalaganje i preuzimanje vlastite odgovornosti za profesionalni razvoj nas stručnjaka, koji smo u neposrednom kontaktu s djecom i mladima.

Uz promjenu, budimo i primjer djeci i mladima – radom na sebi, traženjem pomoći na putu osobnog i profesionalnog razvoja, suosjećanjem prema sebi i drugima imamo priliku (re)kreirati svijet u bolje mjesto za život i suživot jednih s drugima.

 

Lucija Rudelić, mag. paed. soc.

 

Izvori:

The State Of The World’s Children 2021: On My Mind: Promoting, protecting and caring for children’s mental health. (https://www.unicef.org/croatia/mediji/izvjestaj-o-mentalnom-zdravlju-djece-i-mladih-u-svijetu-0)

STRATEŠKI OKVIR RAZVOJA  MENTALNOG ZDRAVLJA DO 2030. (https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-s-javnoscu/okoncana-savjetovanja/savjetovanje-u-2022-godini/nacrt-strateskog-okvira-razvoja-mentalnog-zdravlja-2022-2030/5804)

https://www.unicef.org/croatia/

https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_hr

Scroll to Top